حجت الاسلام حاج سید میر احمد تقوی در بهبهان متولد و دو سال بعد به سرزمین پدریش کهگیلویه منتقل شد . پدر او مرحوم آقا میر علی صفدرتقوی عالم شاخص و مشهور به فضل و تقوا در منطقه کهگیلویه بود . حجت الاسلام تقوی خواندن ، نوشتن و مقدمات عربی و قرآن را نزد پدر آموخت ، مقدمات را در بهبهان نزد مرحوم آقا شیخ عبدالهادی مجتهدی فرا گرفت و درسال ۱۳۲۸ عازم نجف اشرف شد . ایشان در نجف اشرف از محضر بزرگانی چون آقا شیخ محمد علی ، آقا شیخ علی رشتی ، آقا میرزا کاظم تبریزی ، آقاسید جلیل یزدی ، آقاسید عباس مهری ، آیت اله حاج سید اسداله مدنی ، آیت اله شیخ علی اصغر اراکی ، آیت اله سید علی سیستانی استفاده کردند . در سال ۱۳۳۸ به ایران بازگشت و در وطن خود کهگیلویه که از محرومترین نقاط کشور بود سکونت گزید و همه وجود خود را وقف ترویج دین و ارشاد مردم کرد . ایام ورود به منطقه مقارن با اجرای سیاست های آمریکایی انقلاب سفید بود . جامعه آن روز کهگیلویه از جهل و بی سوادی و نا آگاهی از آداب و احکام دین ، گرفتاری در عقاید خرافی ، ظلم و تعدی خوانین و مالکین حکومتی ، هجمه فرهنگی حکومت پهلوی به باورها و ارزش های دینی رنج می برد .